Johan Nilsson

Jag är aktiv i DFRI - föreningen för Digitala FRI- och rättigheter.

Du kan skicka e-post till mig på adressen jn snabel-a 9999.se
Följ mig på Twitter och knyt kontakt via Linkedin.
Jag har även ett Google+ konto.